Bezpečie a uvolnenosť

Deti potrebujú stabilné, spoľahlivé vzťahy s rodičmi, svojími blízkymi a okolím. Podmienkou
takýchto vzťahov je uvoľnennosť, bezpodmienečná sloboda a priestor pre rozvoj.

Prečo je to tak?

Bez uvoľnenia niet istoty!


Žiaden človek, či už dospelý alebo dieťa, sa necíti bezpečne, keď je pod nátlakom, či obmedzovaný inou osobou. Nátlak vytvára tlak. A ten je zdrojom protitlaku a strachu. Obmedzenia zapríčiňujú odmietanie. Kto sa musí neustále brániť, cíti sa ohrozene a neisto. Strach a neistota majú nepriaznivý dopad na vývoj každého človeka, ale najmä na deti. Tie sa väčšinou bránia nápadným správaním. Chcú si tak svoju slobodu vybojovať späť. Či už doma, v škôlke, škole, boj bráni priaznivému vývoju učenia a rozvoja.

Čo to znamená pre rodičov a deti?

Dobré vzťahy pomáhajú budovať istotu, uvoľnenosť a nevyhnutný pocit slobody.

Dobrý vzťah medzi rodičmi (opatrovateľkou, pedagógom) musí spĺňať určité atribúty:
Základom sú láska, spoľahlivosť, dôvera a vzájomná úcta. Tí, ktorí svoj vzťah dokážu obohatiť aj o radosť, pokoj a optimizmus si môžu gratulovať. Práve tieto atribúty totiž podporujú uvoľnenie. Deti tak dostanú presne to, čo potrebujú pre kvalitný rozvoj osobnosti.


Čo presne môžu rodičia robiť?

Poskytnúť istotu a zároveň slobodu aj v náročných situáciách!
Len rodičia v dobrej psychickej kondícii dokážu vytvárať kvalitné rodinné zázemie pre svoje deti. Aj tu platí: Rodičia, starajte sa o dobrý stav svojej psychiky. Okolnosti nám občas neprajú - postihne nás choroba, rozchod či smrť blízkej osoby. Po  každom páde je však dôležité vstať. Deti potrebujú stabilné emočné zázemie, aby sa cítili chránené a v bezpečí. Keď nás negatívne pocity ovládajú, pociťujú tlak a zovretie aj naši najbližší. To sa týka najmä detí a citlivých ľudí.
Múdry človek si nechá v ťažkých situáciách pomôcť.

Takto by to malo vyzerať!

Pocit bezpečia a slobody si naše deti nesú celý život. Napríklad aj do škôlky či školy. Keď sa cítia bezpečne a slobodne, prenášajú tieto pocity aj do svojho prostredia. Táto vnútorná stabilita zlepšuje ich správanie v kolektíve a schopnosť učiť sa. Pocit istoty a  slobody je aj v rukách pedagógov, vychovávateľov, opatrovateľov. Na jeho dosiahnutie je nevyhnutné stanoviť prehľadné pravidlá.

Dajte svojmu dieťaťu pocit slobody a možnosť samostatne zvládať povinnosti - uvoľnite napätie!