Prosíme o dopyt v dostatočnom predstihu.

BabyNanny pricestuje priamo k Vám všade v Bratislave.


Poradenstvo: starostlivosť o dieťa

50,00 - EUR/hodina*

 • Príprava na dieťatko
 • Obdobie po pôrode
 • Stravovanie
 • Hygiena
 • Vytváranie väzby
 • Harmónia v rodine

Pravidelné opatrovanie

do 20 hodín týždenne
od 10 - EUR/hodina*
nad 20 hodín týždenne
od 9 - EUR/hodina*

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí (úvodné zoznámenie sa s BabyNanny*)
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Individuálny prístup 
 • Pozornosť k narodeninám a meninám
 • V prípade špeciálnej potreby dieťaťa sa účtuje doplatok od 2 eur/hodinu

Jednorázové opatrovanie

od 15,00 - EUR/hodina*

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 2 hodiny/deň
 • Individuálny prístup

Spoločenské / rodinné oslavy

Cena podľa dohody.
Zohľadňujeme:
 • počet detí
 • náklady na cestovanie
 • dátum
 • čas
 • Iné dôležité okolnosti

*

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
Minimálna dĺžka opatrovania - 3 hodiny / deň.
Pri pravidelnom opatrovaní je cena za prvé úvodné stretnutie plus doprava opatrovateľky - 30 EUR (ideálna a predpokladaná dĺžka stretnutia 2 hodiny).
Zľava pre súrodencov.
Cena za nočné opatrovanie od 22:00 hod, víkendové opatrovanie a opatrovanie počas sviatku je 12,00 - EUR/hodina. Platí pre pravidelné opatrovanie. Podľa možností a dostupnosti opatrovateliek vieme ponúknuť aj opatrovanie v cudzom jazyku (Angličtina, Nemčina a podobne).
Cena v tomto prípade je o 33% vyššia ako v slovenskom jazyku.
Po vzájomnej dohode ponúkneme opatrovanie / vedenie väčších skupín detí, opatrovanie na rodinných oslavách, opatrovanie BabyNanny počas dovolenky, opatrovanie počas choroby a starostlivosť o domácnosť. 
Milí rodičia, prosíme Vás o zabezpečenie odvozu opatrovateľky domov po 22.00 hod na vlastné náklady (či už osobne alebo taxíkom). Pri opatrovaní mimo Bratislavy prepláca náklady na dopravu opatrovateľke/opatrovateľovi priamo rodič/klient. V prípade nutnosti využiť platené parkovanie, parkovanie hradí rodič/klient opatrovateľke.


Kategórie špeciálnej starostlivosti sa účtujú nasledovne:

1. kategória - deti bez potreby špeciálnej starostlivosti - bez doplatku

2. kategória - deti s potrebou špeciálnej starostlivosti napríklad: podávanie predpísaných liekov, dodržiavanie liečebných postupov, intolerancie, alergie, zažívacie ťažkosti, infekcie dýchacích ciest, očné problémy, kožné ochorenia - doplatok 1 EUR/hodinu

3. kategória - deti s potrebou špeciálneho prístupu napríklad: Poruchy autistického spektra, Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD) - doplatok 2 EUR/ hodinu