Prosíme o dopyt v dostatočnom predstihu.

BabyNanny pricestuje priamo k Vám všade v Bratislave.


Poradenstvo: starostlivosť o dieťa

40,00 - EUR/hodina*

 • Príprava na dieťatko
 • Obdobie po pôrode
 • Stravovanie
 • Hygiena
 • Vytváranie väzby
 • Harmónia v rodine

Pravidelné opatrovanie

do 20 hodín týždenne
8,90 - EUR/hodina*
nad 20 hodín týždenne
7,50 - EUR/hodina*

 • Opatrovanie v domácom prostredí (úvodné zoznámenie sa s BabyNanny*)
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Individuálny prístup 
 • Pozornosť k narodeninám a meninám
 • Dopravné náklady opatrovateľky (v rámci Bratislavy) v cene

Jednorázové opatrovanie

12,00 - EUR/hodina*

 • Opatrovanie v domácom prostredí
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 2 hodiny/deň
 • Individuálny prístup
 • Dopravné náklady opatrovateľky (v rámci Bratislavy) v cene

*

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
Minimálna dĺžka opatrovania/poradenstva sú 2 hodiny / deň.
Pri pravidelnom opatrovaní je cena za prvé úvodné(2 hodiny) stretnutie 30 EUR.
Bonus pre súrodencov: - 50 % z ceny na druhé, prípadne tretie opatrované dieťa.
Po vzájomnej dohode ponúkneme opatrovanie / vedenie väčších skupín detí, opatrovanie na rodinných oslavách, opatrovanie BabyNanny počas dovolenky, opatrovanie počas choroby a starostlivosť o domácnosť. 
Milí rodičia, prosíme Vás o zabezpečenie odvozu opatrovateľky domov po 22.00 hod na vlastné náklady (či už osobne alebo taxíkom). Pri opatrovaní mimo Bratislavy prepláca náklady na dopravu opatrovateľke/opatrovateľovi priamo rodič.