Prosíme o dopyt v dostatočnom predstihu.

BabyNanny pricestuje priamo k Vám všade v Bratislave.


Aktualizácia cenníka s platnosťou od 1.1.2024.


Poradenstvo: starostlivosť o dieťa

30,00 - EUR/hodina

Starostlivosť o dieťatko zahŕňa:
 • Príprava na príchod dieťatka
 • Podpora mamičky počas obdobia po pôrode
 • Zabezpečenie stravovania pre dieťa a mamičku
 • Dôkladná hygiena
 • Pomoc pri budovaní silnej väzby s dieťaťom
 • Podpora harmonie v rodine a zapojenie všetkých členov rodiny

Pre viac informácií kliknite sem!


Mesačný balík služieb 

pre

Pravidelné opatrovanie

do 60 hodín mesačne cena od 15 - EUR/hodina

nad 60 hodín mesačne od 14 - EUR/hodina*

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí (potrebné : úvodné zoznámenie sa s BabyNanny*)
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 3 hodiny/deň
 • Individuálny prístup 

Jednorázové opatrovanie

od 18,00 - EUR/hodina

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 3 hodiny/deň
 • Individuálny prístup

Spoločenské / rodinné oslavy

S radosťou pre Vás zorganizujeme program pre deti a poskytneme opatrovanie počas Vašich osláv. Cena sa určuje individuálne podľa dohody.
Zohľadňujeme:
 • počet detí
 • náklady na cestovanie
 • miesto konania
 • dátum a čas
 • Iné dôležité okolnosti

*

 • Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. 
 • Minimálna dĺžka opatrovania - 3 hodiny / deň.

Cena za nočné opatrovanie od 22:00 hod, víkendové opatrovanie a opatrovanie počas sviatku je od 17,00 - EUR/hodina. Platí pre pravidelné opatrovanie.

Cena za nočné opatrovanie od 22:00 hod, víkendové opatrovanie a opatrovanie počas sviatku je 22,00 - EUR/hodina. Platí pre nepravidelné opatrovanie.

Pravidelné opatrovanie - mesačný balík, predstavuje opatrovanie dieťaťa, ktoré sa uskutočňuje v dohodnutých intervaloch pravidelne, každý mesiac. To zahŕňa opakujúce sa termíny opatrovania, ktoré sú stanovené vopred na základe dohody medzi BabyNanny s.r.o. a dopytujúcimi. Napríklad, pravidelné opatrovanie môže byť dohodnuté na základe pevne stanovených dní a hodín v týždni, ako napríklad každý pondelok a streda od 15:00 do 18:00. Takéto dohody sú často uzatvárané na dlhšie obdobie, ako napríklad na jeden rok, aby sa zabezpečila kontinuita starostlivosti a stabilita pre dieťa a jeho rodinu.

Mesačný balík služieb predstavuje klientovi možnosť si vopred vybrať a fixne stanoviť dni a časy, kedy bude mať k dispozícii opatrovateľku. Táto služba zabezpečuje klientovi pevne priradenú opatrovateľku, ktorá bude k dispozícii v dohodnutých časoch.

Pri pravidelnom opatrovaní je cena za prvé úvodné stretnutie plus doprava opatrovateľky   (v rámci Bratislavy) - 50 EUR (ideálna a predpokladaná dĺžka stretnutia 2 hodiny). 
Zľava pre súrodencov - 50% zľava na druhé dieťa.

Ak si od nás objednáte službu do 60 hodín mesačne, cena je od 15 EUR/hodina*. Nad 60 hodín mesačne je cena od 14 EUR/hodina*.
Cena je stanovená za vopred dohodnuté dni a nezohľadňujú sa dni voľna, sviatky, obdobia chorôb a prípadné skoré ukončenie služby.

Choroba - Opatrovanie počas obdobia choroby je možné len v prípade balíkov služieb, ktoré presahujú 60 hodín mesačne. Táto obmedzená dostupnosť je spôsobená našou neustávajúcou prácou s deťmi a našim záväzkom minimalizovať riziko šírenia nákazy. Chceme zabezpečiť, že pri poskytovaní starostlivosti v čase choroby máme dostatočný čas a zdroje na riadne dodržiavanie hygienických noriem a starostlivosti o zdravie našich zákazníkov (* 2. Kategória)

Podľa možností a dostupnosti opatrovateliek vieme ponúknuť aj opatrovanie v cudzom jazyku (Angličtina, Nemčina a podobne).
Cena v tomto prípade je o 33% vyššia ako v slovenskom jazyku.
Po vzájomnej dohode ponúkneme opatrovanie / vedenie väčších skupín detí, opatrovanie na rodinných oslavách, opatrovanie BabyNanny počas dovolenky, opatrovanie počas choroby a starostlivosť o domácnosť. 

* Kategórie špeciálnej starostlivosti sa účtujú nasledovne:

1. kategória - deti bez potreby špeciálnej starostlivosti - bez doplatku


2. kategória - deti s potrebou špeciálnej starostlivosti napríklad: dodržiavanie liečebných postupov, zažívacie ťažkosti, infekcie dýchacích ciest, očné problémy, kožné ochorenia - doplatok 3 EUR/hodinu


3. kategória - deti s potrebou špeciálneho prístupu napríklad: Poruchy autistického spektra, Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD) - doplatok 3 EUR/ hodinu


Prípadná realizácia zmeny ceny musí byť vopred oznámená.


Milí rodičia, prosíme Vás o zabezpečenie odvozu opatrovateľky domov po 22.00 hod na vlastné náklady (či už osobne alebo taxíkom). Pri výnimočnom opatrovaní mimo Bratislavy prepláca náklady na dopravu opatrovateľke/opatrovateľovi priamo rodič/klient. V prípade nutnosti využiť platené parkovanie, parkovanie hradí rodič/klient opatrovateľke.

Doprava: 

Náklady na dopravu - vyzdvihnutie zo škôlky, doprava na určené miesto v rámci Bratislavy = 5,00 eur /  cesta ( alebo podľa dohody)


Bratislava - (Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Rača, Petržalka, Karlova Ves, Lamač) - žiadny dodatočný poplatok 

Okolie Bratislavy - Jarovce, Rusovce, Čunovo, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Devín - dodatočne 10,00 eur za dopravu/deň. 

Mimo Bratislavy - od 10 eur, podľa dohody.

Vážený zákazníci,

s úctou Vás žiadame o dodržiavanie objednaného času pre našu opatrovateľku. Jej čas je špeciálne vyhradený pre Vašu službu, a preto nie je možné vám poskytnúť menej času, ako ste objednali. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali dohodnutý časový rámec, aby sme mohli poskytnúť adekvátnu starostlivosť nielen Vám, ale aj ostatným zákazníkom.

Dôležité oznámenie pre zrušenie našich služieb - opatrovanie detí:
Zrušenie poskytovania našich služieb je možné do 24 hodín pred plánovaným začiatkom opatrovania. V prípade, že toto obdobie nie je dodržané, bude účtovaná suma, ako keby bola služba poskytnutá.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


S úctou,

BabyNanny