Prosíme o dopyt v dostatočnom predstihu.

BabyNanny pricestuje priamo k Vám všade v Bratislave.


Poradenstvo: starostlivosť o dieťa

25,00 - EUR/hodina*

 • Príprava na dieťatko
 • Obdobie po pôrode
 • Stravovanie
 • Hygiena
 • Vytváranie väzby
 • Harmónia v rodine

Pravidelné opatrovanie

do 20 hodín týždenne
od 10 - EUR/hodina*
nad 20 hodín týždenne
od 9 - EUR/hodina*

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí (úvodné zoznámenie sa s BabyNanny*)
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 3 hodiny/deň
 • Individuálny prístup 
 • Pozornosť k narodeninám a meninám

Jednorázové opatrovanie

od 15,00 - EUR/hodina*

 • Cena za 1 dieťa
 • Opatrovanie v domácom prostredí
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Minimálny čas opatrovania - 3 hodiny/deň
 • Individuálny prístup

Spoločenské / rodinné oslavy

Cena podľa dohody.
Zohľadňujeme:
 • počet detí
 • náklady na cestovanie
 • dátum
 • čas
 • Iné dôležité okolnosti

*

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
Minimálna dĺžka opatrovania - 3 hodiny / deň.
Pri pravidelnom opatrovaní je cena za prvé úvodné stretnutie plus doprava opatrovateľky - 30 EUR (ideálna a predpokladaná dĺžka stretnutia 2 hodiny).
Zľava pre súrodencov.
Cena za nočné opatrovanie od 22:00 hod, víkendové opatrovanie a opatrovanie počas sviatku je 12,00 - EUR/hodina. Platí pre pravidelné opatrovanie.

Cena za nočné opatrovanie od 22:00 hod, víkendové opatrovanie a opatrovanie počas sviatku je 18,00 - EUR/hodina. Platí pre nepravidelné opatrovanie. 

Podľa možností a dostupnosti opatrovateliek vieme ponúknuť aj opatrovanie v cudzom jazyku (Angličtina, Nemčina a podobne).
Cena v tomto prípade je o 33% vyššia ako v slovenskom jazyku.
Po vzájomnej dohode ponúkneme opatrovanie / vedenie väčších skupín detí, opatrovanie na rodinných oslavách, opatrovanie BabyNanny počas dovolenky, opatrovanie počas choroby a starostlivosť o domácnosť. 
Milí rodičia, prosíme Vás o zabezpečenie odvozu opatrovateľky domov po 22.00 hod na vlastné náklady (či už osobne alebo taxíkom). Pri výnimočnom opatrovaní mimo Bratislavy prepláca náklady na dopravu opatrovateľke/opatrovateľovi priamo rodič/klient. V prípade nutnosti využiť platené parkovanie, parkovanie hradí rodič/klient opatrovateľke.


Kategórie špeciálnej starostlivosti sa účtujú nasledovne:

1. kategória - deti bez potreby špeciálnej starostlivosti - bez doplatku

2. kategória - deti s potrebou špeciálnej starostlivosti napríklad: podávanie predpísaných liekov, dodržiavanie liečebných postupov, intolerancie, alergie, zažívacie ťažkosti, infekcie dýchacích ciest, očné problémy, kožné ochorenia - doplatok 1 EUR/hodinu

3. kategória - deti s potrebou špeciálneho prístupu napríklad: Poruchy autistického spektra, Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD) - doplatok 2 EUR/ hodinu


Doprava: 

Bratislava - (Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov, Rača, Petržalka, Karlova Ves, Lamač) - žiadny dodatočný poplatok 

Okolie Bratislavy - Jarovce, Rusovce, Čunovo, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Vajnory, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Devín - dodatočne 10 eur za dopravu/deň. 

Mimo Bratislavy - podľa dohody.

Náklady na dopravu - vyzdvihnutie zo škôlky, doprava na určené miesto v rámci Bratislavy = 5 eur / 1 cesta ( alebo podľa dohody)

Vážený zákazníci,

s úctou Vás žiadame o dodržiavanie objednaného času pre našu opatrovateľku. Jej čas je špeciálne vyhradený pre Vašu službu, a preto nie je možné vám poskytnúť menej času, ako ste objednali. Prosíme Vás, aby ste rešpektovali dohodnutý časový rámec, aby sme mohli poskytnúť adekvátnu starostlivosť nielen Vám, ale aj ostatným zákazníkom.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.


S úctou,

BabyNanny