Prosíme o dopyt v dostatočnom predstihu.

BabyNanny pricestuje priamo k Vám všade v Bratislave.


Jednorazové opatrovanie

10 eur/hodina

 • Opatrovanie v domácom prostredí
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Individuálny prístup
 • 24 hod / 7 dní

Pravidelné opatrovanie

do 20 hodín týždenne
8 eur/hodina
nad 20 hodín týždenne
6,5 eur/hodina

 • Opatrovanie v domácom prostredí (úvodné zoznámenie sa s BabyNanny*)
 • Opatrovanie na určenom mieste
 • Individuálny prístup 
 • 24 hod / 7 dní
 • prepravné náklady BabyNanny v cene

Poradenstvo
Starostlivosť o dieťa

6 eur/hodina

 • Príprava na dieťatko
 • Obdobie po pôrode
 • Stravovanie
 • Hygiena
 • Starostlivosť
 • Súlad s rodinou

 • * Prvé trojhodinové zoznámenie dieťatka s BabyNanny 18 eur
 • Cena za opatrovanie súrodencov  - 50% zľava na druhé dieťa
 • Minimálny čas opatrovania na deň sú 2 hodiny.
 • Skupinové opatrovanie po dohode.
 • Rodinné oslavy po dohode.
 • Opatrovanie počas choroby po dohode.
 • Dovolenka s BabyNanny po dohode.
 • Starostlivosť o domácnosť po dohode.
 • Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu