Rozumeť a podporovať dieťa s "ADHD": Rady pre rodičov a opatrovateľov

ADHD nie je prekážkou v dosahovaní úspechu, je to len iný spôsob, ako tam dospieť.

Čo je ADHD?

Porucha pozornosti, známa aj ako ADHD je skratka pre Attention Deficit Hyperactivity Disorder, čo znamená, že dieťa má poruchu pozornosti a je hyperaktívne. To neznamená, že dieťa je zlomyselné alebo zle vychované. Je to skôr stav, ktorý ovplyvňuje jeho mozog a spôsob, akým sa učí a správa.

Dieťa s ADHD má problém s koncentráciou a pozornosťou. Môže byť pre neho ťažké sedieť pokojne a sústrediť sa na úlohy, ako napríklad učenie sa alebo dokončovanie domácich úloh. Tiež môže byť veľmi energické a ťažko zvládať svoju impulzívnosť, čo znamená, že môže robiť veci bez premyslenia.

Je dôležité mať na pamäti, že dieťa s ADHD nemá úmyselne ťažkosti so sústredením alebo správaním. Je to niečo, čo má v jeho mozgu inak nastavené. Je to v poriadku, pretože existujú rôzne spôsoby, ako im pomôcť.

Existujú lieky a terapeutické prístupy, ktoré môžu pomôcť dieťaťu s ADHD lepšie sa sústrediť a zvládať svoju energiu a impulzívnosť. Tiež je dôležité vytvoriť štruktúru, rutinu a podporujúce prostredie, ktoré pomôže dieťaťu lepšie sa organizovať a zvládať každodenné úlohy.

Pamätajte, že s vašou podporou a pochopením môže vaše dieťa s ADHD žiť plnohodnotný a šťastný život. 


Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli pomoc a vedenie v riadení tejto poruchy.


Ako Vám môžeme pomôcť?

BabyNanny opatrovateľka môže mať dôležitý prínos pre dieťa s ADHD. Tu je niekoľko spôsobov, ako Vám naša opatrovateľka môže pomôcť:

 1. Štruktúra a organizácia: Opatrovateľka môže pomôcť vytvoriť štruktúrované prostredie a denný harmonogram pre dieťa. Pomáhať s organizáciou a dodržiavaním rutín môže pomôcť dieťaťu s ADHD udržať sa lepšie v čase a zvládnuť úlohy.
 2. Riadenie správania: Opatrovateľka môže používať efektívne stratégie riadenia správania, ako je pozitívne posilňovanie a využívanie jasných pravidiel a hraníc. Pomáhať dieťaťu rozumieť a dodržiavať správne správanie môže viesť k lepšiemu ovládaniu impulzivity a zlepšeniu pozornosti.
 3. Podpora pri úlohách: Opatrovateľka môže pomáhať dieťaťu s ADHD s domácimi úlohami a školskými projektmi. Môže ho usmerniť a pomôcť mu organizovať úlohy, rozdeliť ich na menšie kroky a udržať sa v úlohách.
 4. Aktivita a vyžitie: Opatrovateľka môže ponúknuť aktivity, ktoré pomáhajú dieťaťu s ADHD kanalizovať jeho energiu a sústrediť sa. Napríklad, cvičenie a vonkajšie hry môžu pomôcť zmierniť hyperaktivitu a podporiť lepšiu koncentráciu.
 5. Podpora emocionálneho blaha: Opatrovateľka môže byť podporujúcou prítomnosťou pre dieťa s ADHD. Pomáhať mu spravovať frustráciu, zvládať stres a budovať sebavedomie sú dôležité aspekty. Opatrovateľka môže poskytovať emocionálnu podporu a byť povzbudzujúcou silou pre dieťa.
 6. Komunikácia s rodičmi: Opatrovateľka môže udržiavať pravidelnú komunikáciu s rodičmi, aby informovala o pokroku, zvládaní výziev a súvisiacich potrebách dieťaťa. Táto spolupráca medzi opatrovateľkou a rodičmi je dôležitá pre koordináciu podpory a prispôsobenie stratégií.


Dôležité je aj správne stravovanie!

Vplyv cukru a sladkostí na deti s ADHD je predmetom mnohých diskusií a výskumov. Tu je niekoľko faktov, ktoré by ste mali mať na pamäti:

 1. Štúdie nedokázali jednoznačne preukázať, že konzumácia cukru a sladkostí vyvoláva alebo zhoršuje príznaky ADHD. ADHD je neurobehaviorálny stav, ktorý má komplexné príčiny a je ovplyvnený genetikou, prostredím a ďalšími faktormi.

 2. U niektorých detí s ADHD môže príjem veľkého množstva cukru a sladkostí spôsobiť krátkodobé zvýšenie energetickej hladiny a nepokojné správanie. Toto však nie je všeobecné pravidlo a neplatí pre všetky deti s ADHD.

 3. Dôležitejšie je sledovať celkovú zdravú stravu detí s ADHD. Diéta bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a kvalitné bielkoviny môže mať pozitívny vplyv na správanie a koncentráciu.

 4. Individuálna reakcia na potraviny môže byť u detí s ADHD rôzna. Niekedy môžu isté potraviny alebo prísady, ako napríklad umelé farbivá alebo konzervačné látky, vyvolať citlivostné reakcie u niektorých jedincov.

 5. Je dôležité viesť denník stravovania a pozorovať akékoľvek zmeny v správaní alebo príznakoch po konzumácii určitých potravín. To vám môže pomôcť identifikovať potenciálne individuálne súvislosti.

Je vždy vhodné konzultovať stravovacie zvyklosti svojho dieťaťa s lekárom alebo odborníkom na výživu, aby sa zabezpečilo, že jeho strava je vyvážená a prispieva k celkovému zdraviu a dobrej regulačnej kontrole príznakov ADHD.


Naša pomoc a podpora Vám môžu byť cennou oporou.