Odmeňovanie detí

Kladné posilňovanie je dôležitou súčasťou výchovy detí. Ide o proces posilňovania pozitívneho správania a úspechov tak, aby sa deti naučili, že správne správanie 

a úsilie prináša pozitívne dôsledky. Ponúkame Vám niektoré tipy, ako správne odmeňovať deti:

 1. Odmeňujte okamžite - Deti potrebujú rýchlu spätnú väzbu, aby si mohli uvedomiť súvis medzi ich správaním a odmenou. Odmeňujte ich preto okamžite, keď vykonajú niečo dobre.

 2. Buďte konzistentní - Zabezpečte, aby boli pravidlá jasné a aby sa každé dieťa stretlo s rovnakým typom odmeny za rovnaké správanie. Týmto spôsobom 

  sa predchádza tomu, aby niektoré deti mali pocit, že sú znevýhodnené.

 3. Odmeňujte výkon, nie len výsledok - Nie vždy sa deti dostanú na vrchol a dosiahnu svoje ciele. V takých prípadoch by sme mali oceniť úsilie a prácu, ktorú vložili do procesu.

 4. Buďte konkrétni - Keď odmeňujete deti, buďte konkrétni a jasne im vysvetlite, prečo sú odmenení a za čo. To im pomôže uvedomiť si, aké správanie bolo pozitívne a budú sa ho snažiť opakovať.

 5. Vyhýbajte sa nadmernej odmene - Nadmerné odmeňovanie môže viesť k tomu, že deti si zvyknú očakávať odmenu za každé pozitívne správanie. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi pochvalou a odmenou.

 6. Odmeňujte rôznymi spôsobmi - Deti sú rôzne a môžu sa líšiť aj spôsobmi, ako sú najlepšie odmenené. Niektoré deti si radi vypočujú pochvalu, iné sa tešia 

  zo zdieľania zážitkov (výlet, prechádzka, spoločne strávený čas) a iné z fyzickej odmeny ako napr. malé darčeky.

Odmeňovanie by malo byť súčasťou pozitívnej výchovy detí, aby sa naučili, že správne správanie a úsilie prinášajú pozitívne dôsledky. Odmeňovanie by sa malo stávať súčasťou pozitívneho vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

Obmedzujeme odmenu a motiváciu sladkosťami

Odmenovanie detí sladkosťami môže mať negatívny vplyv na ich sebavedomie a sebahodnotu v závislosti od toho, ako je to používané a akým spôsobom sú sladkosti odmeňované.

Keď sú sladkosti používané ako častá alebo jediná forma odmeny, môže to viesť k tomu, že dieťa začne vnímať sladkosti ako jedinú alebo najlepšiu formu odmeny, čo môže mať negatívne následky na jeho sebavedomie a sebaúctu. Dieťa sa môže cítiť závislé od sladkostí a mať pocit, že bez nich nie je schopné dosiahnuť úspech alebo sa cítiť dobre.

Okrem toho, dieťa môže mať pocit, že odmena sladkosťami je jediným spôsobom, ako si zaslúžiť rodičovskú pozornosť a uznávanie, čo môže viesť k nízkej sebahodnote a nedostatku sebadôvery.

Preto neodporúčame odmeňovanie a motivovanie sladkosťami ale skôr inú formu odmeny, ako uvádzame vyššie v našom článku.

Sladkú chvíľku s dieťaťom si doprajte len tak, nepotrebujete na to dôvod. 

"Odmeny, ktoré ponúkame deťom, tvoria ich budúcnosť. Preto by sme mali byť opatrní pri odmeňovaní sladkosťami, pretože to môže mať negatívne následky na ich zdravie a sebavedomie."

Zhrnutie
 • Odmeňujte okamžite
 • Buďte konzistentní
 • Odmeňujte výkon, nie len výsledok
 • Buďte konkrétni
 • Vyhýbajte sa nadmernej odmene
 • Odmeňujte rôznymi spôsobmi
 • Sladkosti nie sú odmena ani motivácia!