Ako povedať dieťaťu "NIE"

Je dôležité učiť deti, ako prijímať kladné aj záporné odpovede, ale zároveň sa snažiť komunikovať s nimi pozitívnym a podporujúcim spôsobom.

Komunikácia s deťmi pozitívnym a podporujúcim spôsobom má mnoho výhod a prínosov. 

Prečo je dôležitá?

  1. Podporuje emocionálny rozvoj - Deti potrebujú pocit, že sú milované a akceptované, aby sa mohli vyvíjať emocionálne zdravo. Komunikácia s nimi pozitívnym spôsobom môže podporiť ich sebavedomie, pocit vlastnej hodnoty a upevniť ich dôveru v seba.

  2. Posilňuje vzťahy - Pozitívna komunikácia s deťmi môže posilniť vzťahy medzi deťmi a dospelými, čo môže viesť k zdravým a pozitívnym rodinným vzťahom. Taktiež môže pomôcť deťom rozvíjať sociálne zručnosti a vzťahy s rovesníkmi.

  3. Zlepšuje komunikáciu - Ak dospelí komunikujú s deťmi pozitívnym a podporujúcim spôsobom, deti sú viac naklonené k počúvaniu a zdieľaniu svojich myšlienok a pocitov. Tým sa zlepšuje celková komunikácia a deti sa učia vyjadrovať sa a komunikovať zdravo.

  4. Zvýšuje motiváciu a odhodlanie - Keď dospelí podporujú deti pozitívnym spôsobom, deti sa cítia motivované a odhodlané na dosiahnutie svojich cieľov. Toto môže viesť k lepšiemu výkonu v škole a k väčšej ochote sa zapájať do nových záujmov.

  5. Vytvára zdravé emocionálne prostredie - Deti, ktoré sú vystavené pozitívnej a podporujúcej komunikácii, majú tendenciu byť šťastnejšie, optimistickejšie a menej náchylné k depresii a úzkostiam. To môže viesť k vytvoreniu zdravšieho a šťastnejšieho emocionálneho prostredia pre deti.

Celkovo teda komunikácia s deťmi pozitívnym a podporujúcim spôsobom môže mať mnoho prínosov pre emocionálny, sociálny a kognitívny rozvoj detí a pre vytvorenie zdravšieho a šťastnejšieho rodinného prostredia.


Ponúkame Vám niekoľko tipov, ako povedať dieťaťu "NIE" tak, aby to pozitívne prialo:


  1. Vysvetlite svoje rozhodnutie - Deti sa často snažia pochopiť, prečo sú veci tak, ako sú. Vysvetlite im, prečo nemôžu urobiť to, čo žiadajú. Uistite sa, že používate jednoduché a jasné slová, ktoré dieťa pochopí.
  2. Ponúknite alternatívu - Namiesto toho, aby ste sa zameriavali na to, čo dieťa nemôže urobiť, ponúknite mu alternatívu. Ak napríklad dieťa chce jesť sladkosti pred večerou, môžete mu ponúknuť ovocie alebo iné zdravé jedlo.
  3. Ukážte pochopenie - Dieťa môže byť sklamané alebo frustrované, keď mu poviete "nie". Ukážte mu pochopenie a potvrdte, že rozumiete jeho pocitom. Môžete mu povedať niečo ako: "Rozumiem, že by si to chcel robiť, ale tentoraz to nie je možné."
  4. Buďte pozitívni - Namiesto toho, aby ste sa zameriavali na to, čo dieťa nemôže urobiť, skúste byť pozitívni a pochváliť ho za to, čo urobilo dobre. Môžete mu povedať niečo ako: "Vidím, že sa snažíš a robíš to veľmi dobre. Ďakujem ti za to."
  5. Buďte dôslední - Dôslednosť je pre deti veľmi dôležitá. Ak im poviete "nie" a potom sa rozmyslíte a povolíte im to, môže to byť pre dieťa zavádzajúce a zmätočné. Buďte dôslední v tom, čo poviete, a držte sa svojho rozhodnutia.


Povedanie "nie" dieťaťu nie je jednoduché, ale môže byť vykonané pozitívnym spôsobom. Sledovaním týchto tipov môžete pomôcť dieťaťu pochopiť vaše rozhodnutie a cítiť sa podporené a pochopené.


"Kedže sa deti nerodia s návodom na obsluhu, musíme sa učiť, ako sa o ne starať, tak ako sa učia ony samy." 

L.R. Knost