RODIČIA

Najlepšou formou pomoci dieťaťu pri socializácii je váš pozitívny prístup k dieťaťu a k okoliu.


Prečo? 

Počas prvého 1,5 roka života sa deti učia výlučne pozorovaním svojich blízkych, s využitím zrkadlových neurónov.  Až neskôr začínajú pomaly prenášať tieto naučené myšlienkové procesy do praxe. Čo sa dieťa nenaučí, nie je schopné vykonať!

Tieto nervové mozgové bunky zrkadlia pocity, postoje a správanie ľudí v našom vlastnom mozgu, a to len prostredníctvom vzájomnej blízkosti a pozorovania.
Na základe mnohých neurologických vedeckých výskumov a štúdií, práve zrkadlové neuróny majú významný dopad na mnohé oblasti nášho života.

Zrkadlové neuróny sú aktívne počas celého nášho života.


Čo to znaména pre rodičov a deti?

Rodičovská zodpovednosť siaha ďalej, než si dokážeme predstaviť.


Deti pri učení čerpajú z toho, ako sa ich rodičia cítia, aké maju postoje a ako sa správajú. Nie sú schopné sa rozhodovať, či to chcú, alebo nie. Učia sa automaticky. Čím častejšie vidia určitú emóciu alebo vzor správania, tým dôkladnejšie si ho osvoja. Rovnako pri učení násobilky a iných schopností.


Príklady:

Rodičia sú láskaví - dieťa je láskavé

Rodičia sú v strese - dieťa má stresové symptómy

Rodičia hľadia na školku optimisticky - dieťa školku hodnotí optimisticky ...


Čo presne môžu robiť rodičia?

Starajte sa o dobrý stav svojej psychiky!


Sebareflexia

Aké pocity sa mi spájajú so školkou/školou/okolím?

Mám negatívne zážitky, ktoré ma dodnes tažia?

Aké sú moje skúsenosti s (pedagógmi, susedmi, kamarátmi ... )?

Mával/-a som strach zo skúšania, problémy v kolektíve, ťažkosti s konkrétnym vyučovacím predmetom, učením vo všeobecnosti, ... ?

Aké príjemné zážitky sa mi spájajú so školou? (rovnaké otázky ako vyššie)


Odbúravanie vlastných negatívnych emócii a postojov

Existuje mnoho spôsobov, ako sa oslobodiť od negatívnych pocitov a postojov a vybudovať si tie kladné.

Nájdite ten, ktorý vám bude najviac vyhovovať! Pomôže to nielen vášmu dieťaťu, ale aj vám samým. Veď kto už by sa rád celý život utápal v negatívnych pocitoch, hoc aj "len" v podvedomí..


Takto to má vyzerať!

Čo je dobré pre rodičov, je dobré aj pre ich deti!


Ak ste naplnení optimizmom, nádejou, pokojom a dôverou, môžu vaše deti tieto emócie podvedome kopírovať!

Hľaďte na svoje dieťa a na jeho pokroky a životné etapy s radosťou a radosť sa prenesie aj naň! Keď mu pomôžete vybudovať si sebavedomie a istotu, dokáže čeliť zmenám zábavným a pozitívnym spôsobom a vyťažiť z toho maximum.


" Buď zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete!"

Prenesené na rodičov: Buďme zmenou, ktorú by ste radi dopriali svojmu dieťaťu!

MAHÁTMA GÁNDHÍ


POD POJMOM RODIČIA ZAHŔŇAME AJ PEDAGÓGOV, VYCHOVÁVATEĽOV A OPATROVATEĽOV/-KY DETÍ.