Dovoliť - motivovať  - stanoviť hranice

Deti potrebujú hranice - jednoduché základné pravidlá, ktoré budú aplikovať pri učení. Pri tvorbe tejto učebnej stratégie zohrávajú rodičia kľúčovú úlohu.

Prečo je to tak?

Prvé zážitky s učením nás ovplyvňujú.

Počas prvých 3 rokov detstva sa naučíme viac ako po zvyšok nášho života. Z malého, bezmocného novorodennca sa za 3 roky stane dieťa schopné kráčať, hovoriť, jesť, piť a mnoho ďalšieho. Otázkou je: Ako je takéto intenzívne učenie možné? Exemplárny príklad: Má dieťa možnosť učiť sa pri každom páde samo postaviť sa na nohy, alebo mu vždy pomôžu rodičia? Ak sa táto nežiadúca pomoc opakuje často, naučí sa dieťa pri každom páde volať o pomoc. Nebude sa snažiť naučiť sa vstávať samo. Naučený poznatok v mysli dieťaťa: Keď niečo potrebujem, začnem kričať o pomoc. A aký poznatok si osvojí dieťa, ktoré sa učí vstávať zo zeme samo aj napriek neúspechom? Nie vždy sa mi to podarí na prvý raz, no zvládnem to aj bez pomoci.

Čo to znamená pre deti a rodičov?

Podporujte samostatnosť a zodpovednosť detí.

 Deti potrebujú priestor na pokusy a omyly, na objavovanie a učenie. Keď ich o tento priestor pripravíme neustálymi zásahmi, odoprieme im jedinečnú možnosť učiť sa nové poznatky. Naučia sa, ako sa učiť.
Keď pod ťarchou prehnanej starostlivosti  oslobodíme 6 ročné dieťa od všetkých povinností, stáva sa prakticky bezbranným. Nedokáže samostatne lepiť, strihať, viazať si šnúrky, prezliekať sa mnoho ďalšieho. To mu skomplikuje školské dni a vzbudí v ňom pocit : Nedokážem to.
Ak dieťaťu doprajeme priestor na objavovanine, motivujeme ho skúšať nové veci a zároveň dohliadame na dodržiavanie stanovených hraníc, podporíme v ňom po nástupe do škôlky/školy pocit: Dokážem to! 

Čo presne môžu rodičia robiť?

Kúzelná formulka znie: dovoliť - motivovať - stanoviť hranice

Dovoľte svojmu dieťaťu učiť sa metódou pokus - omyl, motivujte ho skúšať nové veci a nevzdávať sa a stanovte hranice v situáciách, ktoré by pre dieťa a ostatných mohli byť nebezpečné alebo nevhodné.
Vnem dieťaťa získaný touto jednoduchou učebnou stratégiou: Pocit úspechu - ten posilňuje vnímanie vlastnej hodnoty aa prináša vnútorné šťastie. Okrem toho dieťa pochopí, ako učenie funguje, a dokáže túto skúsenosť samostatne aplikovať aj v živote. 

Takto to má vyzerať!

Radosť z učenia a príjemný pocit z pobytu v škole

Vaše dieťa by malo byť schopné samostatne plniť si úlohy primerané jeho veku. To podporuje jeho sebadôveru a je základným stavebným kameňom pre schopnosť učiť sa a pozitívny sociálny vývoj.

Doprajte svojmu dieťaťu dostatok priestoru na samostatné učenie. Vďaka tomu sa preň aj škola stane príjemným prostredím, kde môže hravou formou objavovať nové veci.

Či už si myslíš, že to dokážeš, alebo veríš že zlyháš, máš pravdu. "
Henry Ford