Srdcová architektka

BabyNanny je vedená pod záštitou Denisky, vlastnej matky, ktorá je inšpirovaná svojím synom a jeho potrebami. Jej vášeň a odhodlanie zlepšovať a modernizovať túto firmu sú výsledkom osobnej skúsenosti a odborného vzdelania.

Naša vedúca pracovníčka má bohaté odborné skúsenosti, ktoré jej umožňujú poskytovať najkvalitnejšiu starostlivosť a služby. Vyštudovala zdravotnú školu so zameraním na výživu a liečebnú výživu, čo jej poskytuje široký pohľad na zdravie a vývoj detí. Okrem toho má vzdelanie v oblasti ekonómie a aktuálne sa venuje manažmentu a personálnemu manažmentu, čo jej umožňuje úspešne riadiť a rozvíjať BabyNanny.

Jej odborné znalosti v oblasti výživy a liečebnej výživy poskytujú BabyNanny jedinečný prístup k starostlivosti o deti. Jej schopnosť porozumieť potrebám jednotlivých detí a prispôsobiť im stravovanie je neoceniteľná pre rodičov, ktorí sa zaujímajú o zdravý a vyvážený životný štýl pre svoje deti.

Okrem toho, vďaka jej vzdelaniu v oblasti ekonómie a aktuálnemu štúdiu manažmentu a personálneho manažmentu, je BabyNanny dobre riadená a zabezpečuje vysokú kvalitu služieb. Jej schopnosť efektívne organizovať a koordinovať činnosti firmy zaručuje, že rodičia a deti sú vždy v bezpečných a starostlivých rukách.

Vďaka kombinácii materskej intuície, odborných skúseností a vzdelania v rôznych oblastiach je vedenie BabyNanny pripravené prinášať najlepšiu starostlivosť o deti a zabezpečiť harmonický a zosúladený život rodičov. 

Dôverujte nám a spoľahnite sa na našu odbornosť a angažovanosť pri starostlivosti o vaše deti.


Inovatívna tvorkyňa

Peťka, je dynamickou osobou so širokým vzdelaním a bohatými skúsenosťami v rôznych oblastiach. Vyštudovala zdravotnú školu v odbore zdravotnícky asistent, čo jej poskytuje solídne základy pre starostlivosť o deti a ich zdravie.

Okrem toho, absolovala vysokú školu pedagogickú so špecializáciou v oblasti špeciálnej pedagogiky, čo jej umožňuje mať hlbší vhľad do vzdelávania a potrieb detí s rôznymi špeciálnymi potrebami. Táto kombinácia znalostí jej umožňuje pristupovať k deťom s individuálnym prístupom a poskytovať im podporu, ktorú potrebujú.

Peťka má tiež skúsenosti z oblasti finančného poradenstva, keď pracovala v nadnárodnej spoločnosti ako finančný poradca. Tieto skúsenosti jej pomohli rozvíjať svoje schopnosti v oblasti komunikácie, plánovania a riadenia financií.

Okrem toho, v rámci svojej kariéry, pracovala aj ako Unit Manažér, kde mala na starosti budovanie a riadenie obchodného tímu. Táto skúsenosť získaná v manažérskej roli jej umožnila rozvíjať svoje schopnosti v oblasti vedenia, motivácie a organizácie tímov.

S kombináciou jej odborných znalostí, skúseností v oblasti financií a manažmentu, Peťka prináša do BabyNanny inovatívny prístup k starostlivosti o deti a rozvoju firmy. Jej schopnosť aplikovať rôznorodé vedomosti a skúsenosti je cenným prínosom pre poskytovanie vysoko kvalitnej starostlivosti o deti a budovanie BabyNanny ako úspešnej organizácie.