Nedostatok pozornosti od rodičov: Vplyv na deti a stratégie pre zlepšenie vzťahu


Rodič je prvým a najdôležitejším učiteľom, sprievodcom a oporou svojho dieťaťa. Svojou prítomnosťou a láskou vytvára základ pre jeho budúcnosť a dáva mu krídla na vzlietnutie do sveta.


Práve preto, je vzťah medzi dieťaťom a rodičom kľúčový pre zdravý emocionálny, psychický a sociálny vývoj dieťaťa. Dopad nedostatku pozornosti od rodičov na deti je veľmi značný a môže mať dlhodobé dôsledky. 

Ponúkame Vám stručný prehľad niektorých možných vplyvov a stratégií pre zlepšenie vzťahu:

 1. Porucha pozornosti: Nedostatok pozornosti od rodičov môže v niektorých prípadoch prispieť k vzniku poruchy pozornosti, ako je ADHD. Nedostatok stimulácie a interakcie so záujmom môže mať negatívny vplyv na rozvoj kognitívnych funkcií a sústredenosti u detí. (Prečítajte si viac o tejto téme ADHD)
 2. Emocionálny vplyv: Nedostatok pozornosti od rodičov môže mať negatívny emocionálny vplyv na deti. Môžu sa cítiť zanedbané, nedôležité a mať nízke sebavedomie. Ako to zlepšiť? Vhodnou stratégiou. Nájdite si čas na kvalitnú interakciu so svojimi deťmi, vyjadrovanie lásky a podpory a vyhľadávanie spoločných záujmov.
 3. Vzťahy a sociálne zručnosti: Nedostatok pozornosti od rodičov môže mať vplyv na rozvoj sociálnych zručností detí. Môžu sa objaviť ťažkosti v budovaní zdravých vzťahov a komunikácii s inými ľuďmi. Rodičia by mali vytvárať príležitosti pre deti na interakciu s rovesníkmi a podporovať ich sociálny rozvoj.
 4. Emocionálna regulácia: Deti, ktoré majú nedostatok pozornosti od rodičov, môžu mať problémy s emocionálnou reguláciou. Stratégie pre zlepšenie vzťahu zahŕňajú poskytovanie pocitu istoty a bezpečia, učenie detí dôležitým emocionálnym zručnostiam a podpora ich schopnosti identifikovať a vyjadriť svoje emócie.
 5. Správanie a disciplína: Nedostatok pozornosti od rodičov môže mať vplyv na správanie a disciplínu detí. Niektoré deti môžu vyhľadávať negatívnu pozornosť prostredníctvom nevhodného správania. Stratégie pre zlepšenie vzťahu zahŕňajú jasné pravidlá a hranice, konzistentnú disciplínu a pozitívne posilňovanie správania.
 6. Sebavedomie a sebaúcta: Nedostatok pozornosti od rodičov môže mať vplyv na sebavedomie a sebaúctu detí. Rodičia by mali vytvárať prostredie, kde deti dostávajú podporu, povzbudenie a uznanie za svoje úsilie a úspechy. Aktívne rozvíjanie sebavedomia a sebaúcty môže byť prospešné.


Je dôležité si uvedomiť, že všetky deti potrebujú primeranú pozornosť, lásku a starostlivosť od svojich rodičov. Dobrá komunikácia, porozumenie a záujem o potreby dieťaťa môžu pomôcť vybudovať zdravý vzťah a podporiť jeho celkový vývoj.


My Vám rozumieme, a preto ak ste časovo a pracovne vyťažení, sme tu pre Vás a Vaše dieťa. Naša podpora vám pomôže nájsť rovnováhu medzi prácou a starostlivosťou o vaše dieťa.

Zhrnutie na záver

Ako zlepšiť vzťahy v rodine?
 • Komunikácia: Komunikácia je kľúčová pre zlepšenie vzťahu. Rodičia by mali vytvárať otvorenú a priateľskú komunikačnú atmosféru, počúvať svoje deti, vyjadrovať svoje city a potreby súcitne a rešpektovať ich názory. Je dôležité byť prítomný a venovať dieťaťu dostatočnú pozornosť.
 • Vyhradený čas: Venovanie času dieťaťu je dôležité pre posilnenie vzťahu. Plánujte si vyhradený čas na kvalitnú interakciu s dieťaťom, bez rušivých vplyvov a rozptýlení. Spoločné aktivity a zdieľanie záujmov môžu posilniť vzťah a budovať dôveru.
 • Podpora a povzbudenie: Rodičia by mali byť podporní a povzbudzovať svoje deti. Uznávanie ich úsilia a úspechov, povzbudzovanie pri prekonávaní prekážok a poskytovanie pocitu istoty a dôvery môže posilniť vzťah a sebavedomie dieťaťa.
 • Jasná komunikácia pravidiel a očakávaní: Vytvorenie jasných pravidiel a očakávaní pomáha detiťu pochopiť, čo sa od neho očakáva. Toto umožňuje vytvorenie štruktúry a bezpečného prostredia, kde sa dieťa môže rozvíjať a rásť.
 • Aktívne počúvanie a porozumenie: Rodičia by mali byť aktívni poslucháči a snažiť sa porozumieť perspektíve a potrebám svojho dieťaťa. Emocionálne porozumenie a snaženie sa vidieť veci z ich pohľadu pomáha budovať silný vzťah.
 • Vytvorenie bezpečného prostredia: Dieťa by malo mať pocit bezpečia a istoty vo vzťahu s rodičmi. Vytvorte bezpečné a stabilné prostredie, kde dieťa môže vyjadrovať svoje pocity, bez obavy z odsúdenia či trestu.
 • Zvládanie stresu: Rodičia by mali byť schopní efektívne zvládať stres a negatívne emócie, pretože to môže mať vplyv na vzťah s deťmi. Naučte sa zdravé stratégie na zvládanie stresu, ako je cvičenie, meditácia, hľadanie podpory od partnera alebo odborníka.

Príkladom predviesť zdravé vzťahy: Rodičia by mali byť príkladom zdravých vzťahov vo svojom vlastnom správaní a interakcii s inými.